top of page
IMG_2925.JPG

GreenView Gardens

een natuurlijke visie op tuinen

"Een mooie tuin raakt diep van binnen en brengt rust. Een tuin is een plek voor leven en

is naast haar schoonheid, een plek van ontmoeting, contemplatie, ons voedsel en onze gezondheid".

Vanaf heden zijn wij PlantRijk!

GreenView Gardens is dit jaar getransformeerd naar PlantRijk. Een naam die beter bij ons past. Check nu de website!

Onze Diensten

Zorg en aandacht voor Mens en Natuur

IMG_4044.JPG
IMG_4693.JPG

Ontwerp

Wilt u een duurzaam en stijlvol ontwerp voor uw tuin?

 

Samen met u bekijken wij de huidige situatie

en bespreken wij uw wensen en ideeën.

Reeds bestaande elementen trachten wij ook

een plek te geven in het ontwerp.

 

Voor het ontwerpen van uw tuin, hanteren wij

de twaalf ontwerp-principes van Permacultuur.

Deze methodiek wordt gekenmerkt door de verschillende interacties van de elementen en natuurlijke systemen.

Uw tuin is dat stukje natuur aan huis

waar u van kunt genieten.

Onderhoud

Wilt u de verzorging van uw tuin laten

uitvoeren door een professional?

 

Naar aanleiding van een orientered gesprek,

maken wij een planning voor de verschillende taken in

het onderhoud van uw tuin

 

Bij het onderhoud kan worden gedacht aan:

 • onkruid- en plaagbeheersing,

 • snoeien van bomen en heesters,

 • maaien en onderhoud van gazon,

 • bemesting en compostering,

 

Iedere tuin is uniek en uw beplanting vraagt

onderhoud op maat.

IMG_5558.JPG
IMG_5544.JPG

Aanleg

Wilt u uw droomtuin laten realiseren?

Naar aanleiding van een ontwerp, wordt een plan

van aanpak gemaakt voor de aanleg van uw tuin.

Bij aanleg kunt u denken aan:

 • Bodembewerking

 • Zaaien en inplanten

 • Constructies

 • Bestrating en verharding

 • Waterelementen

 

Voor de aanleg van uw tuin staat

kennis en kwaliteit centraal.

Renovatie

Heeft uw tuin een make-over nodig?

Mensen hebben een band met hun tuin en

de planten die daar staan. Deze planten geven een tuin

geschiedenis en karakter.

Soms zijn kleine wijzigingen voldoende om een tuin een opgeruimd en onderhouden aanblik te geven.

 

Samen met de opdrachtgever, bespreken wij de mogelijkheden voor een tuin naar wens tegen zo weinig mogelijk input.

Met een degelijk plan van aanpak,

is iedere tuin zo op orde.

Wilt u weten wat GreenView Gardens voor u kan betekenen?

Diensten

Sociale projecten

Tuinieren voor de toekomst

IMG_5423.JPG

Tuinen van de wijk

Sociale cohesie door tuinieren

GreenView Gardens is ook op sociaal vlak betrokken met het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van openbare ruimtes, schoolpleinen en buurttuinen.

Juist in het stedelijk gebied hebben mensen behoefte aan natuur om zich heen. We kunnen de stad niet alleen op fleuren met planten, maar mensen ook meer bewust maken

van een gezonde en duurzame levensstijl.

 

We begeleiden sociale projecten op microniveau.

 

Hierbij bieden wij bewoners, sociale organisaties, gemeentelijke instanties en woningbouwcoöperaties professionele ondersteuning en begeleiding.

GreenView heeft samengewerkt met de volgende

projecten en organisaties:

Natuur Educatie en Workshops

De natuur verwondert ons

De natuur is een prachtig geheel waarin alles met elkaar samenwerkt. Deze kennis delen wij graag met iedereen.

Natuur Educatie

Middels verschillende thema's die verbonden zijn aan

de vier seizoenen, bouwen kinderen aan een referentiekader

over de natuur. Daarnaast wordt deze informatie gekoppeld aan nieuwe vaardigheden zoals groente telen, composteren

en zaden verzamelen.

Samenwerken en harmonie met de natuur als uitgangspunt.

Naast het complete lespakket dat het seizoen volgt,

organiseren wij ook workshops op maat, zoals: 

 • Ecologisch Moestuinieren

 • de Ecologische Siertuin

 • Composteren en Bodemverbetering

 • Stekken en Delen.

Voor meer informatie over

educatietrajecten en workshops,

kunt u altijd contact opnemen.

IMG_3580.JPG

Permacultuur

Introductie voor ontwerp methode

Permacultuur is een ontwerp-systeem waarbij gekeken wordt naar de verschillende functies (elementen) binnen een ontwerp, de verschillende invloeden op het ontwerp, met als doel een gesloten systeem te creëren.


Door de verschillende ontwerp-principes van permacultuur toe te passen bij de inrichting, de renovatie of herinrichting van tuin, balkon, openbaar gebied of landschap, maken wij een degelijk plan van aanpak gericht op duurzaamheid.


Geschiedenis

Permacultuur is een reactie op de verwoestijning van landbouwgronden wereldwijd. Eind jaren '70 hebben de grondleggers van Permacultuur, Bill Mollison en David Holgrem, gezocht naar de ecologische principes van natuurlijke systemen en een methodiek ontwikkeld dat mensen in staat brengt ecologische systemen te ontwerpen. Men kan hierbij denken aan bodemopbouw en composteren, watersystemen, invloeden van buitenaf en het creëren van diversiteit.

Permacultuur

Wij horen graag van u

Je gegevens zijn verzonden!

IMG_5662.JPG
Home: Contact

Contactgegevens

Voor meer informatie of voor een afspraak kunt u contact opnemen
via het onderstaande telefoonnummer of emailadres.

T: 00316 - 21 66 1990

E: info@greenviewgardens.nl


www.greenviewgardens.nl


Kamer van Koophandel: 57866880

Gevestigd te Rotterdam

bottom of page